Vastaavahaku 2022

Juhlavuoden LoimuSpeksin vastaavahaku

Kymmenen vuotta täyttävä speksiproduktio hakee vastaavia toteuttamaan yhdessä juhlavuoden speksiä!

Jokaiseen osa-alueen vastaavalta vaaditaan vahvaa näkemystä ja osaamista osa-alueensa tehtävistä kokonaisuuden näkökulmasta sekä sitoutumista produktioon ja yhteistyöhön. Vastaavat toimivat tiiviissä yhteistyössä ohjaajan ja vastaavan tuottajan kanssa. Vastaavat myös johtavat osa-alueensa tiimiä. Järjestämme alkuvuodesta casting-tilaisuuden, jossa haemme niin esiintyjiä kuin jäseniä eri vastaavien työryhmiin.

Hae rohkeasti mukaan – LoimuSpeksi on riemukasta opiskelijateatteria ja yhdessä tekemistä, jossa pääset hyödyntämään ja kehittämään omaa osaamista, tutustumaan muihin ihmisiin ja saat ainutkertaisen kokemuksen suuresta opiskelijaproduktiosta. Haluamme tukea ja kannustaa niin Lapin yliopistossa kuin Lapin ammattikorkeakoulussa opiskelevia tulemaan rohkeasti mukaan yhteiseen produktioon. Juhlavuoden LoimuSpeksin esityskausi tulee sijoittumaan maalis-huhtikuun tietämille ja työryhmien toiminta käynnistyy alkuvuodesta. Alla löydät tarkemmat kuvaukset tällä hetkellä haettavista tehtävistä.

Vastaavahaku päättyy sunnuntaina 28.11.2021 klo 23.59. Vastaava tuottaja tekee valinnat yhdessä ohjaajan kanssa hakemusten pohjalta. Riippuen tehtäväkohtaisista hakemusten määrästä voimme tarvittaessa pyytää lisätietoja. Olemme yhteydessä valintoihin liittyen kaikkiin hakijoihin hakuajan päättymisen jälkeisellä viikolla hakulomakkeella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Varmistathan siis hakemusta lähettäessä, että sähköpostiosoite on ilmoitettu oikein.

MUSIIKILLINEN VASTAAVA

Musiikillisena vastaavana vastaat LoimuSpeksin musiikillisesta puolesta ja johdat bändin toimintaa niin treeneissä kuin esityksissä. Taidat musiikin eri tyylilajit ja omaat taiteellista näkemystä biisien sovittamisesta speksikkääseen loistoon. Musiikillinen vastaava on keskeisessä roolissa speksibändin kokoonpanon suunnittelussa. 

KOREOGRAFI

Tanssin ja liikkeen monitaiturina vastaat koreografioiden luomisesta lavalla esiintyville tanssijoille ja näyttelijöille. Tunnistat esiintyjien tanssilliset vahvuudet ja kykenet luomaan näyttäviä koreografeja suurellekin lavalle tyyli- tai musiikkilajista riippumatta.

TEKNIIKKAVASTAAVA

Speksi on täynnä tekniikkaa. Tekniikkavastaavana mahdollistat yhdessä tekniikkatiimin kanssa, että speksikkään loistava esitys näkyy ja kuuluu yleisölle. Tiimisi hallitsee esitystekniikan monipuoliset mahdollisuudet niin valo- kuin äänisuunnittelussa. Tekniikkavastaavalla on keskeinen rooli tarvittavan tekniikkatiimin kasaamisessa.

LAVASTUS- JA TARPEISTOVASTAAVA

Lavastus- ja tarpeistovastaava tekee lavastus- ja tarpeistosuunnitelman yhteistyössä muiden taiteellisten vastaavien kanssa. Huolehdit tiimisi kanssa lavasteiden koko elinkaaresta – lavastusmateriaalien hankkimisesta, toteuttamisesta, kunnossapidosta, kuljetuksista ja purusta. Lavastus- ja tarpeistovastaavana olet myös keskeisessä asemassa tiimisi kasaamisessa.

PUVUSTUSVASTAAVA

Puvustusvastaavana teet puvustussuunnitelman näyttämöllä oleville. Vastaat tiimisi kanssa puvustuksen toteuttamisesta, materiaalien hankinnasta sekä puvustuksen kunnossapidosta esityskautena. Puvustusvastaavana sinulla on näkemystä, millaista osaamista tiimisi kokoonpanossa vaaditaan, jotka mahdollistavat speksikkään loistavien puvustusten toteuttamisen.

MASKEERAUSVASTAAVA

Maskeerausvastaavana suunnittelet esiintyjien maskeerauksen. Suunnittelutyössä olet myös keskeisesti puvustusvastaavan kanssa yhteistyössä. Vastaat maskeerauksen toteuttamisesta ja materiaalien hankinnasta. Maskeerausvastaavana vastaat myös maskeerauksesta esityskaudella – tai vaihtoehtoisesti koulutat esiintyjiä maskeeraamaan itse.

MUU VASTAAVA?

Jos sinulla on edellämainittujen tehtäväkuvausten ulkopuolella jotain sellaista spesifiä ja uutta osaamista, jota haluaisit palavasti toteuttaa tai soveltaa näyttämölle – ilmianna itsesi! Olitpa esimerkiksi hologrammiguru tai 3D-projisointimestari, runotaiteilija tai jonkun aivan muun uuden ja ihmeellisen tekniikan tai taidon taituri.

MYYNTI- JA YRITYSYHTEISTYÖVASTAAVA

Myynti- ja yritysyhteistyövastaava on tärkeä linkki LoimuSpeksin ja yhteistyökumppaneiden välillä. Hän vastaa toimivasta ja mutkattomasta kommunikaatiosta ja yhteistyöstä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Sponsoridiilien neuvotteleminen ovat keskeisimpiä tehtäviä. Lisäksi yhteistyökumppaneiden toiveiden kuuleminen ja niiden edistäminen yhdessä muun tuotannon kanssa ovat työskentelyn keskiössä. Myynti- ja yritysyhteistyövastaava työskentelee työparin tai -tiiminsä kanssa.

TAPAHTUMAVASTAAVA

Tapahtumavastaava huolehtii tiiminsä kanssa LoimuSpeksin tapahtumien järjestämisestä niin sisäisille kuin ulkoisille tahoille. Tiimin vastuulla on niin tapahtumien valmistelu kuin niiden toteutus.

STAGE MANAGER

Stage manager toimii keskeisenä linkkinä taiteellisten ja tuotannollisten työryhmien välillä niin harjoittelu- kuin esityskaudella. Hän on tiiviissä yhteistyössä ohjaajan ja vastaavan tuottajan kanssa. Stage manager koordinoi, aikatauluttaa ja varmistaa, että harjoitukset ja esitykset sujuvat ja että kaikki tietävät missä mennään ja aikataulussa pysytään.

LIPUNMYYNTIVASTAAVA

Lipunmyyntivastaava vastaa nimikkensä mukaisesti lipunmyynnin onnistumisesta – aina suunnittelusta toteutukseen. Lipunmyyntivastaavan tukena on tiimi, joka mahdollistaa toimivan ja tehokkaan lipunmyynnin eri kanavissa ja eri kohderyhmille.

TUOTTAJA

Juhlavuoden LoimuSpeksi on suuri tuotanto, jossa on mukana lukuisia ihmisiä, työryhmiä, yhteistyötahoja ja prosesseja. Haemme tuottajaa, joka toimii vastaavan tuottajan työparina mahdollistamassa eri osa-alueiden toiminnan. Tarkat työtehtävät ovat joustavasti neuvoteltavissa riippuen aiemmasta osaamisesta tai kiinnostuksen kohteista. Keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että suuren produktion prosessit sujuvat kaikilla osa-alueilla mahdollisimman toimivasti ja produktiossa mukana olevat saavat tukea oikea-aikaisesti. Toivomme kuitenkin tuottajalta rohkeaa, näkemyksellistä työotetta ja hyviä projektinhallintataitoja.

MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄVASTAAVA

Markkinointi- ja viestintävastaavan vastuulla on markkinointi- ja viestintäsuunnitelman luominen – miten ja milloin juhlavuoden Speksi näkyy eri kohderyhmille mahdollisimman tavoittavasti eri kanavien ja toimenpiteiden mahdollisuudet huomioiden. Markkinointi- ja viestintävastaava vastaa tiiminsä toiminnasta, johon kuuluvat mm. AD, graafiset suunnittelijat, somevastaava, verkkosivuvastaava, valokuvaaja ja videovastaava. Markkinointi- ja viestintävastaavalta odotetaan rohkeaa näkemystä ja otetta kokonaisuuden näkökulmasta, yhteistyökyvykkyyttä ja nopeaa reagointia.

ART DIRECTOR

Art director eli AD toimii markkinointi- ja viestintätiimissä. Hänen vastuullaan on erityisesti visuaalisuuden suuret linjat viestinnässä ja markkinoinnissa. AD ohjaa esimerkiksi graafisten suunnittelijoiden työtä varmistaen laadun ja yhdenmukaisen brändin ja tuo omaa vahvaa ammatillista näkemystä eri markkinointi- ja viestintätoimenpiteissä eri kanavissa.

GRAAFIKKO

Graafikko tai graafikot toimivat osana markkinointi- ja viestintätiimiä sekä AD:n toisina käsinä materiaalien toteuttamisessa. Vastuulla on erityisesti lopullisten graafisten töiden toteuttaminen eri markkinointikanaviin etukäteen luotujen suunnitelmien pohjalta. Lisäksi hän tuo omaa ammatillista ja taiteellista näkemystä suunnitteluvaiheessa.

VALOKUVAAJA

Valokuvaaja toimii osana markkinointi- ja viestintätiimiä. Hän vastaa valokuvauksesta eri tarpeissa ja tilanteissa. Kuvaajan tehtäviin kuuluvat esimerkiksi henkilö-, tiimi- ja tapahtumakuvaus.

VIDEOVASTAAVA

Videovastaava toimii keskeisesti osana markkinointi- ja viestintätiimiä. Videovastaavalta odotetaan vahvaa käsitystä videotuotannosta – suunnittelusta toteutukseen. Hänen tukenaan on eri videotuotannon osa-alueista koostuva tiimi ja videovastaava on keskeinen henkilö tämän tiimin kasaamisessa ja sen johtamisessa. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi erilaisten mainos- ja markkinointivideoiden tuottaminen ja ainakin yhden speksiesityksen ikuistaminen.

SOMEVASTAAVA

Somevastaava on osa markkinointi- ja viestintätiimiä. Hänen vastuullaan on sisällöntuotanto eri sosiaalisen median kanavissa. Hän osaa suunnitella ja tuottaa sisältöä, joka tavoittaa oikeat kohderyhmät oikeaan aikaan. Hän tuntee eri somekanavissa käytetyt kuvakoot ja ohjeistaa graafista suunnittelijaa tuottamaan kanavakohtaisesti optimoituja visuaalisia sisältöjä.

VERKKOSIVUVASTAAVA

Verkkosivuvastaava toimii osana markkinointi- ja viestintätiimiä. Hän vastaa verkkosivujen sisällöntuotannosta.

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖ

Jokainen produktiossa mukana oleva on vastuussa siitä, että LoimuSpeksi on turvallinen kaikille. Syrjintää, häirintää, rasismia tai muuta asiatonta kohtelua ei sallita. Haemme häirintäyhdyshenkilöä tai -henkilöitä, jotka tarjoavat tukea ja neuvoja häirintää, ahdistelua, kiusaamista, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille ja tarvittaessa voivat ohjata asian käsittelyssä eteenpäin. Yhteydenotot häirintäyhdyshenkilön kanssa ovat täysin luottamuksellisia ja häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus.

Heräsikö kysymyksiä tehtäviin tai hakuun liittyen?

Vastaava tuottaja, Thomas Suni, on tavoitettavissa sähköpostitse tuotanto@loimuspeksi.fi. Lapin Speksi Ry:n hallitus vastaa myös kysymyksiisi sähköpostilla osoitteesta hallitus@loimuspeksi.fi tai Speksin Facebook-sivuilla.